Puntjina Monica Watson

Puntjina Monica Watson

Né: 1940
Langue: Pitjantjatjara
Région: Pipalyatjara, APY Lands (West)
Art Centre: Ninuku Arts
Download: Vita (149,2 KB)

© Ninuku Arts

 

Œuvres associées