Myra (Yurtiwa) Cook(e) Purungu

Myra (Yurtiwa) Cook(e) Purungu

Born: ca. 1932 † 2015
Language: Ngaanyatjarra
Region: Warakurna, Ngaanyatjarra Lands
Art Centre: Warakurna Artists
Download: Vita (129 KB)

© Warakurna Artists

 

Associated Artworks